(30) 22840-41822
Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Ε.Ο.Τ.
Επιμελητήριο Κυκλάδων